gama II - KRF

 • Pecithene ®

Samoprzylepny na zimno arkusz bitumiczny do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów, balkonów, tarasów

Opakowanie: rolka 5 m: szerokość 1 m;
rolka 15 m: szerokość 1 m;
rolka 15 m: szerokość 33 cm;

 

 

Właściwości produktu:

 • samoprzylepny na zimno arkusz uszczelniający, zgodny z normą DIN 18 195-2;
 • do uszczelniania budowli przenoszącego rysy i ochrony elementów budowlanych przed wilgocią gruntową i nie piętrzącą się wodą infiltracyjną zgodnie z normą DIN 18 195-4 oraz - powierzchni stropowych przed wodą nie napierającą zgodnie z normą DIN 18 195-5;
 • do uszczelniania balkonów i tarasów przed wodą powierzchniową, przy zastosowaniu dodatkowego jastrychu jako warstwy dociskowej;
 • można używać w temperaturze od -5 ºC do +30 ºC; jednostronnie samoprzylepny;
 • natychmiast po przyklejeniu zapewnia szczelność przed wodą i zacinającym deszczem;
 • elastyczny, przenosi naprężenia z rys;
 • grubość arkusza 1,5 mm. szerokość arkusza 1,0 m;
 • gruntowanie preparatem PCI Pecimor® F;
 • przy niskich temperaturach - środkiem PCI Pecithene®-Wintergrundierung;
 • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki, ściany.
 • Seccoral® 2K

Dwuskładnikowy, wodoszczelny, elastyczny szlam cementowy do uszczelniania okładzin  przy większych i stałych obciążeniach wodą

Opakowanie: 10 kg, 20 kg, 30 kg, 150 kg
Zużycie: ok.
5,0 kg/m2 przy 2,5mm warstwy suchej;
4,0 kg/m2 przy 2,0 mm warstwy suchej;
3,2 kg/m2 przy 1,5 mm warstwy suchej

Właściwości produktu:

 • dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca, przenosząca naprężenia z rys, do uszczelniania pod okładziny ceramiczne budowli w budownictwie lądowym nadziemnym i podziemnym oraz wodnym, w starych i nowych obiektach;
 • do wewnętrznego powlekania masywnych zbiorników wody użytkowej lub basenów pływackich o głębokości wody do 15 m;
 • chroni budowle przed wilgocią gruntową, nie napierającą wodą powierzchniową oraz wodą infiltracyjną;
 • do stosowania przy 0, A01, A02, B0 klasie obciążenia wilgocią oraz według Instrukcji ZDB (Centr. Związku Niem. Przem.Budowlanego) „Okładziny ceramiczne w budowie basenów pływackich”;
 • dopuszczona przez nadzór budowlany do wykonywania typów uszczelnień powiązanych z podłożem w obiektach silnie obciążonych wodą według klas obciążenia A1, A2 i B według Listy reguł budowlanych;
 • posiada aprobatę techniczną i świadectwa kontroli według Instrukcji ZDB;
 • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki, ściany.
 • Pecimor® 2K

Dwuskładnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic oraz do fundamentów

Opakowanie: 30 kg
Zużycie: ok. w zależności od obciążenia pojemnik wodą

 

 

 

Właściwości produktu:

 • dwuskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna izolacja grubowarstwowa zgodna z normą DIN 18 195-2; wczesna odporność na deszcz; czas całkowitego wyschnięcia: ok. 2 dni;
 • możliwość bezpośredniego formowania wklęsłych wyobleń przy użyciu PCI Pecimor 2K;
 • wypełnienie polistyrenowe, produkt szczególnie łatwy w użyciu;
 • nie zawiera rozpuszczalnika;
 • posiada świadectwo kontroli nadzoru budowlanego;
 • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, do ścian i posadzek, nie nadaje się do obiektów wody pitnej.