gama II - KRF

 • Emaco® NanoCrete AP

Zaprawa antykorozyjna do stali zbrojeniowej i mostek sczepny

Opakowanie: 4 kg, 15 kg
Zużycie: 2,0 - 3,0 kg/m2 i mm grubości warstwy

 

 

Właściwości produktu:

 • stosowany w celu trwałego polepszenia przyczepności i właściwości aplikacyjnych zapraw naprawczych, polecany jeśli widoczna jest stal, a otulina betonowa nie przekracza 10 mm;
 • szybkowiążący, modyfikowany polimerami;
 • zapewnia aktywną pasywację stali i zawiera aktywne inhibitory korozji;
 • przyczepność zgodna z wymogami PN‑EN 1504.
 • Emaco® NanoCrete R2

Zaprawa reprofilacyjna do napraw żelbetu

Opakowanie: 20 kg
Zużycie: ok. 1,5 kg/m2 i mm grubości warstwy

 

 

 

 

Właściwości produktu:

 • do niekonstrukcyjnych napraw betonu, reprofilowania, wyrównywania powierzchni;
 • szybkowiążąca, jednoskładnikowa zaprawa opierająca się na efekcie tworzenia nanostruktur podczas twardnienia;
 • możliwość nakładania warstwy o grubości do 100 mm, w temperaturze 20 ºC można malować powierzchnię już po 4 godzinach;
 • wytrzymałość na ściskanie >25 MPa po 28 dniach, klasa R2 według PN‑EN 1504-3;
 • zakres stosowania: wewnątrz oraz na zewnątrz budynków na powierzchniach pionowych, poziomych i sufitowych.
 • Emaco® NanoCrete R3

Konstrukcyjna zaprawa naprawcza do żelbetu

Opakowanie: 20 kg
Zużycie: ok. 1,5 kg/m2i mm grubości warstwy

 

 

 

 

Właściwości produktu:

 • do konstrukcyjnych napraw betonu, reprofilowania, wyrównywania powierzchni oraz napraw dużych powierzchni;
 • szybkowiążąca zaprawa opierająca się na efekcie tworzenia nanostruktur podczas twardnienia;
 • możliwość nakładania warstwy o grubości do 75 mm poziomo i pionowo oraz 50 mm na sufitach;
 • wytrzymałość na ściskanie >35 MPa po 28 dniach, klasa R3 według PN‑EN 1504-3;
 • zakres stosowania: wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.
 • Emaco® Nanocrete R4 Fluid

Płynna konstrukcyjna zaprawa naprawcza do żelbetu o bardzo wysokiej wytrzymałości

Opakowanie: 25 kg
Zużycie: ok. 2,0 kg/m2 i mm grubości warstwy

 

 

 

Właściwości produktu: 

 • przeznaczona jest do naprawy elementów betonowych takich jak: kolumny, belki poprzeczne, filary konstrukcji wszelkich mostów i innych budowli morskich oraz lądowych, naprawy konstrukcji betonowych na dużych obszarach przy użyciu metody szalowania i wylewania;
 • polecana do wykonywania wzmocnień konstrukcyjnych;
 • znakomita odporność na zamrażanie/odmrażanie, karbonatyzację, siarczany;
 • niska przepuszczalność wody i chlorków, niska zawartość chromianów (Cr [VI] < 2 ppm), wolna od chlorków;
 • klasa R4 według PN‑EN 1504-3;
 • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynków, na powierzchniach pionowych oraz sufitowych, zarówno w środowiskach suchych jak i mokrych.
 • Emaco® NanoCrete R4

Konstrukcyjna zaprawa naprawcza do żelbetu o bardzo wysokiej wytrzymałości

Opakowanie: 25 kg
Zużycie: ok. 2,0 kg/m2 i mm grubości warstwy

 

 

 

Właściwości produktu:

 • do napraw betonu na słupach, filarach, dźwigarach i wszelkiego rodzaju mostach, tunelach, obiektach przemysłowych takich jak kominy, obiektach uzdatniania wody, budowlach kanalizacyjnych i konstrukcjach podziemnych w agresywnych warunkach gruntowych;
 • doskonała tiksotropia pozwala nakładać ten produkt na powierzchniach pionowych oraz sufitowych do grubości 50 mm bez dodatkowego zbrojenia;
 • wytrzymałość na ściskanie >60 MPa po 28 dniach, klasa R4, odporność na karbonatyzację i siarczany, wysoka odporność na cykl zamrażanie/odmrażanie.
 • Apogel® Schnell

Metakrylowa, szybkotwardniejąca żywica do zalewania i ciśnieniowego zamykania rys
Opakowanie: 0,5 kg
Zużycie: ok. zależnie od sposobu użycia

 

 

Właściwości produktu:

 • żywica metakrylanowa o szybkim czasie utwardzania, małej lepkości, do ciśnieniowego zamykania i zalewania rys i pustek w betonie i jastrychu, zwłaszcza przy niskich temperaturach;
 • do rys o suchych i wilgotnych bocznych powierzchniach wewnętrznych;
 • do połączeń wytrzymałościowych;
 • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki, ściany, sufity; do rys suchych i wilgotnych.