gama II - KRF

  • Entoler®

Oczyszczacz specjalny do plam z oleju, bitumu i wosku

Opakowanie: 1 l, 5 l
Zużycie: ok. 1,6 l/m2 (przy jednorazowym użyciu, 2 mm grubości warstwy)

 

 

 

Właściwości produktu:

  • do odolejania posadzek garaży i warsztatów, posadzek betonowych, jastrychów cementowych i okładzin drewnianych;
  • do usuwania plam olejowych, bitumicznych i smołowych;
  • do czyszczenia stref brzegowych w okładzinach z ociosanego kamienia naturalnego, które uległy zabrudzeniu w wyniku migracji plastyfikatorów;
  • gotowy do użycia;
  • pastowaty, powoduje osadzenie rozpuszczonych zabrudzeń na materiale stałym - przez to łatwe zebranie i utylizację adsorbowanych zanieczyszczeń;
  • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki, ściany