gama II - KRF

 • Lastoflex

Modyfikowany polimerami dodatek do mieszania z zaprawami klejowymi

Opakowanie: 4 kg
Zużycie: zależne od zastosowania

 

 

Właściwości produktu:

 • Zwiększa odkształcalność klejów do płytek, redukując naprężenia podłoża i kompensując naprężenia powodowane przez różnice temperatur.
 • Pewna przyczepność, zwiększa przyczepność do chłonnych i niechłonnych podłoży mineralnych.
 • Wodoszczelny, odporny na mróz i starzenie w warunkach atmosferycznych, do uniwersalnych zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, do ścian i posadzek.
 • Nanofug®

Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin

Opakowanie: 2 kg, 4 kg, 15 kg
Zużycie: ok. 1. płytki 20 x 30 cm: 230 g/m2; płytki 20 x 20 cm: 300 g/m2(spoina 3 mm szeroka, 6 mm głęboka)
2. mozaika średnioformatowa 5 x 5 cm: 700 g/m2 (spoina 2 mm szeroka, 6 mm głęboka)
3. płytki łupane 24 x 11,5 cm: ok. 1 500 g/m2 (spoina 8 mm szeroka, 10 mm głęboka)

Właściwości produktu:

 • do wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych: płytki fajansowe, płytki kamionkowe, płytki łupane, płytki z kamionki szlachetnej, mozaika porcelanowa, mozaika szklana, płytki ceglane oraz cotto;
 • do wszystkich szerokości spoin: do spoinowania spoin wąskich, jak np. w okładzinach mozaikowych, aż po szerokie spoiny między płytkami z klinkieru łupanego;
 • powierzchnia trudnobrudząca i hydrofobowa, dzięki minimalnej absorpcji wody;
 • w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach, pod natryskami, na balkonach, tarasach, do fasad. W obiektach publicznych i przemysłowych narażonych na silne obciążenie wodą, np. w pomieszczeniach z natryskami, saunach, toaletach. W obiektach handlowych i wystawienniczych;
 • na jastrychach z ogrzewaniem, jastrychach suchych, betonowych elementach prefabrykowanych, płytach gipsowo-kartonowych, dylach gipsowych, płytach wiórowych, posadzkach drewnianych oraz w obiektach narażonych na duże wahania temperatury;
 • zakres stosowania: wewnątrz, na zewnątrz, posadzki, ściany.
 • Megafug ®

Cementowa zaprawa do spoinowania okładzin z kamionki szlachetnej

Opakowanie: 25 kg
Zużycie: ok. płytki 30 x 30: 500 g/m2 (spoina 5 mm szeroka, 10 mm głęboka)

 

 

Właściwości produktu:

 • do niezależnego od temperatury spoinowania płytek z kamionki szlachetnej narażonych na podwyższone obciążenie mechaniczne;
 • do spoin o szerokości od 2 do 10 mm;
 • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, ściany, posadzki.
 • Flexfug

Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych

Opakowanie: 5 kg, 25 kg
Zużycie: ok. a) płytki 24 x 11,5 cm i 10 mm szerokości spoiny: 1500 g/m2,
b) płytki 30 x 30 (spoina 5 mm szeroka, 8 mm głęboka): 400 g/m2,
c) płytki 20 x 20 cm (spoina 5 mm szeroka, 8 mm głęboka): 600 g/m2
d) mozaika średnia 5 x 5 cm (spoina 2 mm szeroka, 5 mm głęboka): 700 g/m2

Właściwości produktu:

 • do spoinowania okładzin fajansowych, kamionkowych i z kamionki szlachetnej, muru klinkierowego i posadzkowych płyt klinkierowych;
 • wodoszczelna i plastyczna;
 • możliwość wchodzenia po ok. 2 godzinach;
 • do spoin o szerokości od 3 do 15 mm (kolor piaskowoszary) ewentualnie 2 do 10 mm (wszystkie inne kolory);
 • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki, ściany.
 • Durafug® NT

Specjalna cementowa zaprawa do spoinowania powierzchni przemysłowych i pływalni

Opakowanie: 25 kg
Zużycie: ok. 24 x 11,5 cm 1,5 kg/m2 (w przypadku płyt łupanych);
20 x 20 cm: 0,8 kg/m2 (kamionka szlachetna)

 

 

Właściwości produktu:

 • do kamionki szlachetnej, kamionki i posadzkowych płyt klinkierowych;
 • odporna na obojętne i zasadowe środki czyszczące;
 • podwyższona odporność na kwasowe środki czyszczące niż tradycyjne cementowe zaprawy do spoinowania;
 • do wysokich obciążeń mechanicznych;
 • do spoin o szerokości od 3 do 20 mm;
 • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki.ściany.
 • Carrafug®

Specjalna zaprawa do spoinowania okładzin z kamienia naturalnego i marmury

Opakowanie: 5 kg
Zużycie: ok. a) płytki 20 x 20 cm: 300 g/m2,
b) płytki 15 x 15 cm: 370 g/m2,
c) mozaika średnia: 1 000 g/m2,
d) mozaika mała: 2 000 g/m2 (spoina 3 mm szeroka, 6 mm głęboka)

 

Właściwości produktu:

 • specjalna zaprawa do spoinowania płyt z ociosanego kamienia naturalnego;
 • także na jastrychy z ogrzewaniem podłogowym, balkony i tarasy;
 • twardnieje bezrysowo;
 • do spoin o szerokości od 1 do 8 mm;
 • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki, ściany.