gama II - KRF

 • Armiermatte GFS

Mata z pasmami włókna szklanego do wbudowania w posadzkowe masy wyrównawcze PCI

Opakowanie: rolka 100m, szerokość 60 cm

 

 

 

 

Właściwości produktu:

 • do wzmacniania i poprawy przyczepności cementowych mas wyrównawczych;
 • do mas stosowanych na podłożach zarysowanych, mieszanych oraz podłożach podatnych na skurcz i zarysowania;
 • do warstw mas wyrównawczych od 5 mm;
 • dodatkowo do PCI Armiermatte GFM w obszarach rys do 5 mm jak również do podłoży z możliwością podwyższonych przemieszczeń;
 • zakres stosowania: wewnątrz, posadzki.
 • Armiermatte GFM

Maty z włókna szklanego do wbudowania w podłogowe masy wyrównawcze PCI

Opakowanie: rolka 100 m, szerokość 90 cm

 

 

 

 

Właściwości produktu:

 • do wzmacniania i poprawy przyczepności cementowych mas wyrównawczych;
 • do mas stosowanych na podłożach zarysowanych, mieszanych oraz podłożach podatnych na skurcz i zarysowania;
 • do warstw mas wyrównawczych od 5 mm;
 • do podłoży stabilnych z rysami do 3 mm;
 • zakres stosowania: wewnątrz, posadzki.
 • Gisogrund 303®

Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich i niechłonnych podłożach

Opakowanie: 1 l, 5 l, 20 l
Zużycie: ok. 100 do 150 ml/m2 (w zależności od chłonności i struktury podłoża);

Właściwości produktu:

 • gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący przeznaczony specjalnie do PCI Periplan® oraz cementowych zapraw do układania płytek na szczelnych nie chłonnych podłożach (jak np. lastriko, ceramiczne płytki i płyty, glazurowany klinkier, ociosany kamień naturalny i kamień sztuczny, płyty asfaltowe, jak również także mocno związane z podłożem i oszlifowane okładziny PVC);
 • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki, ściany.
 • Gisogrund ®

Środek gruntujący o właściwościach ochronnych, zwiększający przyczepność do ścian i podłóg

Opakowanie: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l
Zużycie: ok. 80 - 150 ml/m2 (nierozcieńczony - podłoża gipsowe), 100 - 200 ml/m2
(1 : 1 z wodą - chłonne podłoża mineralne)

Właściwości produktu:

 • przeciwwilgociowe wzmocnienie i gruntowanie tynków gipsowych, dyli gipsowych, płyt gipsowokartonowych, płyt gipsowych zbrojonych włóknem, betonu komórkowego, betonu, asfaltu, tynków i muru, jako przygotowanie do układania płytek i tapetowania;
 • gruntowanie do tynków gipsowych i wapienno-gipsowych na betonie komórkowym, murze z cegły, cegle wapienno-piaskowej i betonowych powierzchniach ściennych;
 • grunt do PCI Fliessspachtel 15, PCI Periplan®, PCI Periplan® fein i PCI Periplan® plus;
 • gruntowanie posadzek betonowych, jastrychów cementowych, z asfaltu lanego oraz anhydrytowych, jak również płyt budowlanych;
 • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki i ściany.